diumenge, 12 de desembre de 2010

PROJECTE TELECOL·LABORACIÓ

PROJECTE MEDI AMBIENT

L'AIGUA AL C.P. BADIES


INTRODUCCIÓ:

Al C.P. Badies tenim un projecte de centre de medi ambient on es tracten diferents temes per trimestre. El del primer trimestre ha estat l'aigua i tot el centre ha tractat el tema des de diferents perspectives. Des de la comissió de medi ambient es gestionaria el projecte i es donaria difussió a través del bloc de medi ambient de l'escola.


DESTINATARIS:

El plantejament és un projecte de telecol·laboració entre totes les aules del C.P. Badies que han tractat el tema de l'aigua des de diferents punts de vista i perspectives.


OBJECTIUS:

  • Crear un projecte de telecol·laboració entre les aules del C.P. Badies per donar difusió a les diferents propostes sobre el tema de l'aigua.

  • Publicació de treballs, feines, presentacions, contes, escrits, activitats pàgines webs,... que han treballat a cada una de les aules

  • Potenciar un mitjà de comunicació entre els alumnes, mestres i famílies sobre el tema de l'aigua.


ORGANITZACIÓ DEL TREBALL:

  • Crear un bloc de medi ambient a la pàgina web de l'escola on publicar les feines de les aules

  • Cada aula publicarà les seves propostes de treball

  • Es donarà difusió dins l'aula de les diferents feines publicades a les diferents aules del centre

  • Es treballaran a l'aula les diferents publicacions per a concensuar comentaris i preparar les sessions de xat

  • Es faran comentaris concensuats dins l'aula. Al mateix temps les famílies també podran publicar comentaris.

  • Es crearà un correu electrònic i xat per aula per potenciar la comunicació esporàdica i una comunicació programada en xat a la setmana


EINES A UTILITZAR:

Bloc de medi ambient a la pàgina web del centre com a plataforma de publicació de feines i comentaris, correu electrònic per a comunicació esporàdica i xat setmanal com a comunicació programada.