dimarts, 25 de gener de 2011

PARAULES D'AIGUA


Wordle: paraules d'aigua
Al primer trimestre vàrem estudiar l'aigua en forma de projecte i com que el tema era molt complex i varen sorgir moltes preguntes, vàrem acordar que continuaríem al segon trimestre.
Per recordar i reprendre el fil de la feina realitzada ens ha servit aquesta activitat de núvol de paraules.
Lectura i classificació per continguts de les paraules:
-Què és l'aigua?
- Tipus d'aigua
- Estats de l'aigua

Després de la lectura col·lectiva del text DOS PINGÜINOS hem fet una activitat oral per diferenciar les tres parts de la narració. Per grups cooperatius on cada alumne té una funció (coordinador-redactor-corrector-portaveu) decideixen com fer el mapa conceptual. Es posen en comú les diferents feines i es concensua el producte final

Aquesta feina ha servit per preparar una prova de comprensió lectora que es va realizar posteriorment


dijous, 20 de gener de 2011

REFLEXIONS DE LLENGUA I LES TIC

Quan em vaig plantejar fer aquest curs de llengües i les tic tenia com a expectativa no només aprendre recursos de les noves tecnologies per aplicar a les àrees de llengües, sinó que tenia la necessitat de voler innovar la metodologia, la programació y sobretot els objectius i el plantejament de l'àrea.

Qualsevol llengua parteix d'una premisa que sovint oblidam: la comunicació. Des de que naixem fins que morim som capaços de sobreviure com a persones humanes gràcies a la capacitat que tenim per comunicar-nos. Al llarg de la història de l'espècie humana la necessitat i la manera de comunicar-nos ha anat variant per adaptar-se a les nostres necessitats. Però en qüestió d'un segle laprogressió i complexitat de recursos que ens permeten comunicar-nos ha estat evident, sobretot amb l'aparició de l'espai virtual. És com si s'haguessin obert totes les barreres i no hi hagués fronteres, ni diferències entre idiomes, ni límits.

Però crec que el plantejament de l'ensenyança de les llengües no s'ha sabut adaptar "encara" a tot aquesta explosió de progrés. Hauríem de partir des del principi, de la necessitat que tenim de comunicar-nos i emprar els recursos que ens ofereix la tecnologia per a dur a terme aquest objectiu bàsic. Per a què serveix fer redaccions que només llegeix i avalua el mestre?, on és la comunicació. De què serveix que un grup de carcamals que es reuneixen en una acadèmia diguin que la ch i la ll ja no són lletres i que els monosílabs ja no s'accentuen si els nostres alumnes ja han creat un nou codi o llenguatge per enviar-se missatges i mails que ens costa desxifrar?, on és la comunicació.

L'ÀREA DE LLENGUA i LES TIC

Aquest bloc a partir d'ara es farà servir com a portafoli del curs L'ÀREA DE LLENGUA I LES TIC