dimarts, 25 de gener de 2011

PARAULES D'AIGUA


Wordle: paraules d'aigua
Al primer trimestre vàrem estudiar l'aigua en forma de projecte i com que el tema era molt complex i varen sorgir moltes preguntes, vàrem acordar que continuaríem al segon trimestre.
Per recordar i reprendre el fil de la feina realitzada ens ha servit aquesta activitat de núvol de paraules.
Lectura i classificació per continguts de les paraules:
-Què és l'aigua?
- Tipus d'aigua
- Estats de l'aigua

Després de la lectura col·lectiva del text DOS PINGÜINOS hem fet una activitat oral per diferenciar les tres parts de la narració. Per grups cooperatius on cada alumne té una funció (coordinador-redactor-corrector-portaveu) decideixen com fer el mapa conceptual. Es posen en comú les diferents feines i es concensua el producte final

Aquesta feina ha servit per preparar una prova de comprensió lectora que es va realizar posteriorment


dijous, 20 de gener de 2011

REFLEXIONS DE LLENGUA I LES TIC

Quan em vaig plantejar fer aquest curs de llengües i les tic tenia com a expectativa no només aprendre recursos de les noves tecnologies per aplicar a les àrees de llengües, sinó que tenia la necessitat de voler innovar la metodologia, la programació y sobretot els objectius i el plantejament de l'àrea.

Qualsevol llengua parteix d'una premisa que sovint oblidam: la comunicació. Des de que naixem fins que morim som capaços de sobreviure com a persones humanes gràcies a la capacitat que tenim per comunicar-nos. Al llarg de la història de l'espècie humana la necessitat i la manera de comunicar-nos ha anat variant per adaptar-se a les nostres necessitats. Però en qüestió d'un segle laprogressió i complexitat de recursos que ens permeten comunicar-nos ha estat evident, sobretot amb l'aparició de l'espai virtual. És com si s'haguessin obert totes les barreres i no hi hagués fronteres, ni diferències entre idiomes, ni límits.

Però crec que el plantejament de l'ensenyança de les llengües no s'ha sabut adaptar "encara" a tot aquesta explosió de progrés. Hauríem de partir des del principi, de la necessitat que tenim de comunicar-nos i emprar els recursos que ens ofereix la tecnologia per a dur a terme aquest objectiu bàsic. Per a què serveix fer redaccions que només llegeix i avalua el mestre?, on és la comunicació. De què serveix que un grup de carcamals que es reuneixen en una acadèmia diguin que la ch i la ll ja no són lletres i que els monosílabs ja no s'accentuen si els nostres alumnes ja han creat un nou codi o llenguatge per enviar-se missatges i mails que ens costa desxifrar?, on és la comunicació.

L'ÀREA DE LLENGUA i LES TIC

Aquest bloc a partir d'ara es farà servir com a portafoli del curs L'ÀREA DE LLENGUA I LES TIC

diumenge, 12 de desembre de 2010

PROJECTE TELECOL·LABORACIÓ

PROJECTE MEDI AMBIENT

L'AIGUA AL C.P. BADIES


INTRODUCCIÓ:

Al C.P. Badies tenim un projecte de centre de medi ambient on es tracten diferents temes per trimestre. El del primer trimestre ha estat l'aigua i tot el centre ha tractat el tema des de diferents perspectives. Des de la comissió de medi ambient es gestionaria el projecte i es donaria difussió a través del bloc de medi ambient de l'escola.


DESTINATARIS:

El plantejament és un projecte de telecol·laboració entre totes les aules del C.P. Badies que han tractat el tema de l'aigua des de diferents punts de vista i perspectives.


OBJECTIUS:

  • Crear un projecte de telecol·laboració entre les aules del C.P. Badies per donar difusió a les diferents propostes sobre el tema de l'aigua.

  • Publicació de treballs, feines, presentacions, contes, escrits, activitats pàgines webs,... que han treballat a cada una de les aules

  • Potenciar un mitjà de comunicació entre els alumnes, mestres i famílies sobre el tema de l'aigua.


ORGANITZACIÓ DEL TREBALL:

  • Crear un bloc de medi ambient a la pàgina web de l'escola on publicar les feines de les aules

  • Cada aula publicarà les seves propostes de treball

  • Es donarà difusió dins l'aula de les diferents feines publicades a les diferents aules del centre

  • Es treballaran a l'aula les diferents publicacions per a concensuar comentaris i preparar les sessions de xat

  • Es faran comentaris concensuats dins l'aula. Al mateix temps les famílies també podran publicar comentaris.

  • Es crearà un correu electrònic i xat per aula per potenciar la comunicació esporàdica i una comunicació programada en xat a la setmana


EINES A UTILITZAR:

Bloc de medi ambient a la pàgina web del centre com a plataforma de publicació de feines i comentaris, correu electrònic per a comunicació esporàdica i xat setmanal com a comunicació programada.

dijous, 21 de maig de 2009

dimecres, 20 de maig de 2009

Què llegeixes?

Per als meus lectors de la classe, si clicau el dibuix podreu participar en aquest fòrum educatiu de lectura. És molt interessant!!!